Släktföreningen Krumlinde

Släktföreningen Krumlinde bildades 6 augusti 2000 i Ystad. Syftet med föreningen är bland annat att knyta kontakter mellan alla nuvarande medlemmar av släkten och att utforska släktens historia, vilket förhoppningsvis kommer att resultera i en släktbok.
Släktmedlemmar finns förutom i Sverige också i Tyskland, Nordamerika och Australien.

Medlemskap i släktföreningen kan erhållas av alla som bär släktnamnet Krumlinde eller som genom släktskap i övrigt har anknytning till familjen.

Tills vidare är dock föreningen tyvärr vilande på grund av bristande tid för aktiviteter

Länk till Carl Jakob Krumlindes dagboksanteckningar.