Carl Jakob Krumlinde (1814 - 1888)

Carl Jakob Krumlinde var min farfars far. Han företog en resa till Australien under åren 1852 - 1854 med förhoppningen att bli rik på att gräva guld. Ambitionen misslyckades men efter diverse ansträngningar lyckades han köpa biljett hem när allt såg som mest hopplöst ut. Det fanns andra skäl till att han ville emigrera, bland annat det vanliga, att han hade gjort en flicka med barn och av sociala skäl fann för gott att rymma landet. Dock gifte han sig faktiskt med henne efter hemkomsten och de fick 7 barn, ett av dem min farfar (Carl Melbourne).

Under resan skrev han dagbok, som är bevarad. Dagboken handlar dock mest om hemresan och hur eländigt han själv tycker att han har det. Jag har lagt ut hela dagboken här för den som eventuellt kan vara intresserad. Sedvanlig copyright gäller: det är tillåtet att ladda ner dokumentet till den egna datorn men inte att åter publicera den eller delar av den i någon form.

Joachim Krumlinde