Släkten KRUMLINDE Äldre släkten Första grenen.

TAB. 10. CARL JOACHIM KRUMLINDE. Född 21/11 1783 i Ystad S:ta Maria. Son till Carl Fredrik Krumlinde (tab. 7) och Agneta Maria Sylvan. Kornett vid Mörnerska husarerna, arrendator. Knutsbroder i Lund 1811. Bosatt i bl a Södervidinge, Gissleberga (N Skrävlinge), Bernstorp (hustruns fädernegård i Sunnanå, Burlövs socken) och från 1817 i Klörup (Lilla Slågarp). Död i Malmö 26/4 1826 ("Slag") och begravd 12/5 1826 i Lilla Slågarp. Bouppteckning Skytts Härad FIIa: 41, nr 28.

Ett antal stämningar till Skytts härads ting för utebliven betalning av arrendekontrakt tyder på delvis trassliga affärer. År 1817 måste de flytta från svärfaderns gård Bernstorp eftersom denne förlorat sin förmögenhet vid Malmö diskonts konkurs. År 1820 överlämnade han sin "giftorätt till dess Hustru emot ett årligt bestämt lifstids underhåll". Bouppteckningen upptar därför bara "dess enskilta tillhörigheter vid dödstimman" och uppvisar tillgångar på endast 35 Riksdaler banco.

Gift 18/9 1808 på Bernstorp med Göthilda Santesson, född på Bernstorp 23/3 1787, dotter till regementspastoren Berndt Petter Santesson och hans hustru Maria Helena Giese; död 26/2 1864.

Barn:

 • 1. Agneta Maria, f 28/9 1809 i Södervidinge, gift 1:o med inspektoren Anders Petter Torslev (död 1861), 2:o med prosten Olof Bengt Rosenblad (död 1876); död 1897 6/4 i Lund
 • 2. Berndt Petter , se tab. 14
 • 3. Göthilda Carolina, f 21/11 1811 i Gisleberga, gift 1850 i Malmö med tunnbindaremästaren Jöns Petter Möller; död i Malmö 14/6 1852 ("Kramp")
 • 4. Helena Fredrika, f 13/1 1813 i Gisleberga, gift med Sergeanten P A Lyckberg i Espinge; död 1883 18/10 i Landskrona.
 • 5. Carl Jacob , se tab. 15
 • 6. Emma Giese, f 8/4 1821 i Klörup, gift Willman (?), levde ännu 1888, trol. död cirka 1891.

  TAB. 14. BERNDT PETTER KRUMLINDE. Född 1/10 1810 i Södervidinge. Son till Carl Joachim Krumlinde (tab. 10) och Göthilda Santesson. Student vid Lunds universitet; fil. mag. 1825, pastoralexamen och prästvigd 1845. Kyrkoherde i Bosarp och Västra Strö 1850. Tjänstledig för sjukdom från 10/6 1862. Död 13/12 på Bistrup S:t Hans hospital (Sj3/4lland).

  P G Ahnfelt, som var Berndts företrädare i Bosarp beskriver i sina minnen "Bosarps prästgårds osunda belägenhet" och att flera där, bl. a. B. P. K. förstörde sin hälsa.

  Gift 6/7 1852 i Östra Sallerup med Göthilda Maria Olander (1829 -1908), dotter till kyrkoherden i Ö. Sallerup Olof Lars Olander och hans hustru Susanna Maria Frost.

  Barn:

 • 1. Wilhelmina (Mina), f 25/5 1853 i Bosarp, död 28/2 1939 i Malmö Petri
 • 2. Göte Olof, f 19/5 1855, död 22/11 1855
 • 3. Göte Olof, f 16/10 1856, farmare i Massachusetts, död 1913 ?
 • 4. Beata Sofia, f 11/12 1858 i Bosarp, gift med lantbrukaren Ernst Boeckman; död i Malmö Petri 19/6 1938
 • 5. Bernt Gottfrid, f 14/4 1862, banktjänsteman, död i Norrköping S:t Olai 9/6 1919, ogift.

  TAB. 15. CARL JAKOB KRUMLINDE. Född 17/12 1814 på Bernstorps gård i Sunnanå, Burlövs socken. Son till Carl Joachim Krumlinde (tab. 10) och Göthilda Santesson. Efter faderns död 1826 flyttade familjen från Klörup till Lund, hos morfadern B P Santesson. - Student i Lund 1831, kameralexamen vid Lunds universitet 1839. Häradsskrivare bl.a. i Lund och Ingelstad. Polisgevaldiger i Malmö 1846, t f stadsfiskal (i st f Fredrik Sylvan) 1847-48 samt från 1856. Stadsfiskal i Malmö 1860, avsked med pension 1875. Sedan bosatt i bl a Pjätteryd och Älmhult. Död i Östra Broby 23/11 1888. Bouppteckning Östra Göinge härad FIIa:102 (1889 nr 42):

  Under 1852-1854 företog CJK en resa till Australien, som han skildrat i bevarade dagboksanteckningar. Avsikten var tydligtvis att försöka bli rik på att gräva guld, en ambition som misslyckades. Efter diverse umbäranden lyckades han skaffa pengar och kredit, bl a fick han en penningförsändelse från brodern Berndt till en bank i London, så att han kunde köpa en biljett till hemresan. Resan ut företogs från Hamburg med segelfartyget C3/4sar Gaudefrois, ett fartyg som förekommer i annonser från tiden, och som finns upptaget i Bureau Veritas skeppslista för 1854 (men ej i Lloyds register). Hemresan företogs till London med det engelska fartyget Rosburgh Castle, som jag ej kunnat identifiera. - Dagboken är ganska summarisk från den första, optimistiska tiden, men blir mer utförlig under den senare tiden, präglad av viss uppgivenhet. Hemresan, som upptar två tredjedelar av dagboken, används till att begrunda de tidigare upplevelserna och diverse spekulationer över den egna belägenheten.

  Gift i Östra Ljungby 13/9 1856 med Johanna Christina Wahling (Hvaling), född 2/10 1830 i Malmö Caroli, dotter till skomakaremästaren Peter Jacob Hvaling (Wahling) och hans hustru Christina Hansson; död 1914 i Malmö Petri

  Barn (alla födda i Malmö Petri):

 • 1. Göthilda Agneta, f 16/7 1857, död 23/11 1944 i Svedala. Gift i Billeberga 7/7 1881 med sedermera kyrkoherden i Vomb och Veberöd Claes Ulrik Olof Petterson (1852 - 1924). Barn: a) Signe, f 1882; b) Esther, f 1884, gift med disponenten Axel Ekman; c) Astrid, f 1887, död 1892; d) Göthilda, f 1889; e) Vera, f 1891, gift med fabrikören Ernst Forslund; f) Claes [Ekman], f 1893, kontrollör; g) Hans [Ekman], f 1895, sjökapten; h) Ernst f 1897, död 1902; i) Erik [Ekman], f 1898, major i flygvapnet.
 • 2. Carl Melbourne, f 18/5 1859, död 27/7 1945 i Simmekvarn, Ullasjö församling, kyrkoskriven i Lund S:t Peters kloster. Sergeant vid Norra Skånska Infanteriregementet, underlöjtnant; rådman i Ronneby. Gift 1) 10/10 1890 med Ida Johanna Katarina Kriegström (1866-1898) 2) 10/7 1909 med Gully Alexandra Wigstrand (skild 1929), f 1883, död 1971, dotter till kyrkoherden Johan Fredrik Wigstrand och hans hustru Ulrika Juhlin. -
  Barn i 1:a äktenskapet: Greta, f 1891, död i Malmö 1978; Margit, f 1896, död 1985,gift med marinläkaren Nils Molander.
  Barn i 2:a äktenskapet: c) Carl-Erik, f 1910 död 1952 d) Ulla, f 1911, död 1992; e) Gunnar, f 1913, död 1914.
 • 3. Nanna Emma Bernhardina, f 6/6 1861, död 20/10 1941 Gift 26/9 1884 med handlanden Axel Sandahl,f 1848, död 1914.
 • 4. Sigrid Helena, f 11/11 1863. Emigrerade till USA 1889. Gift 1890 i Chicago med boktryckaren Mads Madsen, f 1855, död 1933.
 • 5. Ragnhild Davida, f 6/5 1866, död 1947 . Emigrerade också till USA men återkom efter ett par år.
 • 6. Emil Sidney, f 28/3 1868, död i Malmö 1950. Landskanslist i Malmöhus län. Gift 1) 10/2 1896 med Edith Elvira Elisabeth Kriegström (1869-1900); 2) 27/1 1912 med Bertha Ellida Kriegström, f 1872, död 1938 . -
  Barn i 1:a äktenskapet: Gunhild, f 1899, död 1998
  Barn i 2:a äktenskapet: b) Bertil (1912-1987); c) Birgit (1916-1983).
 • 7. Rickard Algot, f 25/9 1871, död 6/7 1872 (lungtuberkulos)
 • 8. Ragnar Algot, f 25/1 1874, död 1900.