Släkten Krumlinde

 1. Definition.

Släkten Krumlinde består av fyra grenar enligt följande:

 1. Ättlingar till Carl Joachim Krumlinde och Göthilda Santesson
 2. Ättlingar till Fredrik Olof Krumlinde och Augusta Santesson
 3. Ättlingar till Adam Krumlinde och Marie-Louise Santesson
 4. Ättlingar till Carl-Fredrik Carlsson, son till Carl Fredrik Krumlinde

Grenarna 1, 2 och 3 utgör tillsammans den äldre släkten Krumlinde medan gren 4 kan kallas den yngre släkten. Dessa båda är genealogiskt två olika släkter eftersom släktskap mellan dem inte har kunnat beläggas i originalhandlingar utan uteslutande bygger på en släkttradition.

 

 1. Äldre släkten.
 2. Stamfader för den äldre släkten är Hans Krumlinde, född i Holsten 1704, invandrad till Ystad 1724 och död där 1775. Han var gift två gånger, första gången med Anna-Margareta Haak, andra gången med Gertrud Magdalena Leopold. Han hade sammanlagt 5 söner som levde till vuxen ålder och bildade familj och fick barn. De enda som fortsatte på den manliga sidan i ytterligare en generation kan härledas till de båda yngsta sönerna Johan (Jean) resp. Carl-Fredrik.

  Johan Krumlinde hade sonen Hans-Christian, som i äktenskap med Carolina Fredrika Avén bl a hade sönerna Gustaf Ferdinand och Frans Ludvig. Frans Ludvig dog barnlös och i bouppteckningen nämns brodern Gustaf Ferdinand. Det har inte gått att följa honom vidare och därför är det oklart om det finns någon manlig ättling till honom idag. Han skulle i så fall vara släktens huvudman. Svensk släktkalender 1919 och 1938 antar att denna gren är utdöd och att samtliga nu (då) levande härstammar från den yngste sonen Carl-Fredrik. Eftersom inga uppgifter tyder på motsatsen antar vi tills vidare att samtliga i Sverige bosatta personer med namnet Krumlinde härstammar från Carl-Fredrik Krumlinde (1750 – 1819).

  Carl-Fredrik hade i äktenskap med Agneta Maria Sylvan 7 barn, varav 5 söner och 2 döttrar. Två av sönerna: Hans Jacob och Petter Andreas har inte gett upphov till mer än en generation avkomma. De tre övriga sönerna Carl Joachim, Fredrik Olof och Adam gifte sig med tre systrar Santesson, nämligen Göthilda, Augusta och Marie-Louise, respektive. Dessa bildar utgångspunkt för de tre grenarna av den äldre släkten enligt punkt 1.

 3. Yngre släkten

Stamfader för yngre släkten är formellt Carl-Fredrik Carlssons sonson Carl Svante Vilhelm Krumlinde, poliskommisarie i Stockholm (1889 – 1952) som var den förste i denna släktgren som officiellt tog namnet Krumlinde. Vi föredrar dock att anse Carl-Fredrik Carlsson vara stamfader för att därmed tydliggöra det sannolika sambandet med den äldre släkten. Carl-Fredrik Carlsson var född i Dalby 1808 och är enligt en levande släkttradition son till Carl Fredrik Krumlinde. Detta har dock inte kunnat beläggas i arkivhandlingar.